תקנון זה בא להסיר את המערכת היחסים שבין בעלי האתר או חלפיהם (להלן: “החברה”), להגדיל או להשתמש בשירותי באתר (להלן: “הגולש”) ביחס לגלישה, לרכישה או להשתמש בשירותי האתר
שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לאמור בהסכם זה, באם אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך מתבקש לחדול משימוש באתר.
המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
מטעמי נוחות- האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
1. הגדרות כלליות:
1. “החברה” ו / או “האתר” – חברת קידישיק שיווק (2010) בע”מ ח.פ. 514388586 חברה המספקת בגדי תינוקות ילדים ונערות
2. “הגולש” ו / או “הרוכש” ו / או “הלקוח” – המשתמש באתר, הלקוח, המזמין והרוכש בפועל ו / או מי מטעמם.
3. “תקנון” – הסכם בין בעלי האתר, החברה,
2. מבוא:
1. טרם נעשה באתר יש לקרוא ולהפוך את ההתאמה זה על כל הוראותיו, משתמשים באתר מהווה אישור לקבלת מלוא ההורים ההמורות לתקנון זה.
2. האתר שיוצר חנות וירטואלית למכירת ביגוד ילדים וכיו”ב, באתר מוצגים תמונות מוצרים, מידע על בית העסק, על המוצרים וכן פרסום כללי ושירותים נוספים.
3. תקנון זה בא להסדיר את הנושא הרכישות באתר, הזמנות, מועדי אספקה, תנאי ביטול, שינויים בהזמנה וכיו”ב.
3. תנאי שימוש:
1. באפשרות הגולש להשתמש בשירותי האתר רק בכפוף לאמור בהסכם זה.
2. הגולש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
3. הגולש מתחייב בזאת להימנע מביצוע פעולות הפולות הפולות הפולות הפולות הבאות וגם פעולות דומות ביחס לשירותי האתר:
א.גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנה מחשב המיועדת לאסוף מידע או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות בוטים או סורקים.
ב. מניפולציה של כתובת ה- URL כתובת כתובת של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש פונקציה ישירה (URL Hacking).
ג. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או הפגיעה בפרטיותו של אחר.
ד. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ההופכים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח -2007, לבעל זכות היוצרים, שלא צריך לאמור בהסכם זה.
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
א .לפעמים ו / או לעצור את שירותי האתר מגולש אשר הפרק סעיף מסעיפי הסכם זה ו / או נהג בצורה בלתי הולמת תוך שימוש באתר.
ב. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
ג. להציע למכירה מוצרים במבצעים בלעדיים באתר האינטרנט במחיר שונה ממחיר הנקוב בחנויות הרשת.

4. ההפעלה המכירה:
האתר מציע את מוצרי החברה כמו שיוסבר ויתואר להלן:
1. 1. בגדי תינוקות ילדים ונערות להכין פרטי לבוש ואקססוריז נלווים. החברה, על פי שיקול דעתה, תבצע שינוים במוצרים ו / או תחליפם למוצרים אחרים.
2. בכל הליך מכירה, יופיעו פרטיו של כל מוצר, אפשרויות הרכישה, תנאי הרכישה של המוצר, ככל שיהיה טעות בין הפרטי המוצג באתר יהא זכאי הרוכש לבטל את הצעתו מיד לכשנודע לו על הטעות וללא שיחיב בתשלום הרכישה, והמכירה לא תהיה מחייבת את הצדדים.
3. לתשומת לב משתמש, החברה רשאית, מעת לעת, לעדכן את דף הפריט מעת לעת, לרבות הוספת ו / או הסרת פרטים לרבות כאלו שאזלו במלאי ו / או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת. מודגש כי כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. יכול ויחולו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים ההופכים באתר ופרטיהם ובין הפריטים שיתקבלו בפועל. לעיתים נובעים שינויים אלה, מהעובדה שפריטים אלו מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
4. המחירים המוצגים באתר המיוחד מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
5. עסקת הרכישה תושלם רק לאחר השלמת מלוא התהליך ההזמנה המספר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, לצורך לנהלי העבודה הקיימים בינן עד קידישיק שיווק (2010) בע”מ.
6. מקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. ידוע ללקוח כי השלמת ביצוע ההזמנה תלוי גם באישור החברה על קיום המוצרים במלאי.
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
8. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו / או שישנה בעיה באספקתו, מכל הסיבה שהיא, תהיה רשאית החברה להודיע ​​למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו / או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא יהיה למשתמש טענה כלשהי כנדר החברה והבצם ביצוע להזמנה, מוותר משתמש על כל טענה כאמור.
9. מודגש כי שליחת דואר אלקטרוני מחברה ללקוח על ביצוע הזמנה, טרם אושרה שהסבירה בצורה מפורשת, לא תהווה כל ראיה לאישור להזמנה.
10. על מנת לבצע רכישה באתר, בזמן הרכישה יפתח חשבון אוטומטי ובו יתבקש הלקוח להקליד פרטים בסיסיים משתמשים שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. על מנת שההזמנה תבוצע תוך וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יכול קידישיק שיווק (2010) בע”מ להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
11. לא יכול להסיר את פרטי המשתמש ואת כתובת המייל מרשימת הדיוורים בכל שלב על ידי פניה באתר למחלקת שירות הלקוחות או באמצעות כפתור “הסר” בכל אחד מהסבורים הנשלחים ללקוח.
5. אספקת מוצר: משתמש
רשאי לבחור באחת מהדרכים הבאות צריך אספקת מוצר:

אספקת המוצרים ישירות לביתו- (לרשימת היישובים אליהם מגיעה חברת השילוח- אספקת המוצר בדרך זו תיעשה באמצעות חברה עצמאית המספקת שירותי שליחויות (להלן: “חברת השליחויות”) וזאת יבוצע תוך 7 ימי עסקים (ימי שישי שבת ורבי חג וחגים לעשות בגדר יום עסקים). קידישיק שיווק (2010) בע”מ לא תהיה אחראית לכל תקלה ו / או מחדל אשר מקורם בחברת השליחויות ובכלל זה אף איחור מטעמה. שליחויות כאמור ייעשו אך ורק במקומות אשר לא יכול להגיע אליהם בדרכים סבירות וביטחוניות ושהם בשטחי ישראל בלבד. אל בית משתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח”). זה זה יתווסף למחיר הפריטים המצוין באתר. ההזמנה תימסר לידי המזמין ו / או מי מטעמו לאחר אימות פרטי המזמין ו / או למי מטעמו שנחזה כבגיר.
מודגש בזאת כי המועדים האמורים בתקנון זה הינם משוערים ולעתים יחולו שינויים אשר יאריכו או יקצרו את המועדים הנ”ל בין השאר אף בשל צדדי ג ‘ו / או כוחות עליונים ו / או נזקי טבע, שביתות וכיו”ב. ספירת הימים תחול מיום אישור חברת האשראי. היה והמוצר לא יהיה קיים במלאי, קידישיק שיווק (2010) בע”מ לא מתחייבת שהמוצרים הללו והלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה.
6. ביטול עסקת הרכישה ע”י משתמש
1. על ביצוע ההזמנה וביטולה יחול הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) לחלופין, יכול הלקוח להחליף את התוצר כנדרש מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי .
2. ביטול מהיר- ביטול תוך פרק זמן מיידי (מקסימום שעה) ובטרם נשלח הפריט יישום באמצעות פנייה ישירה לשירות לקוחות של החברה בטלפון: 0732035586.
בנסיבות כאמור יהיה משתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו, (לרבות בגין דמי המשלוח, שימשו ונגבו) .ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי משתמש, שלא עקב פגם במוצר ו / או אי התאמה – משתמש יהא רשאי לבטל את העסקה לקנות בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.
3. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות רשת קידישיק שיווק (2010) בע”מ לפי בחירתו. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו / או אי התאמה לא יהא משתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו) .או לחלופין באמצעות שליח לאיסוף החבילה (בעלות משלוח) בתאום מראש עם שירות הלקוחות בטלפון: 1599555455
4. חשוב לציין את המוצרים של מלאנז ‘ושאר החברות לא יכול להחליף בלעדי בחנויות רשת קידישיק שיווק (2010) בע”מ,
5. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו / או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כמו שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט עם קבלתו. להשתמש והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי משתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחלות קידישיק שיווק (2010) בע”מ.
אחריות נעליים :
האחריות לנעליים הינה ל-3 חודשים מיום הקנייה, בצירוף חשבונית או הוכחת קנייה. הרשת אינה אחראית לנפילת קישוטים מהנעל, שפשוף שנגרם כתוצאה משימוש ושחיקה של הנעל ונזק שנגרם כתוצאה מכביסה/שטיפה של הנעל
6. המוצר של המוצר, החלפתו או קבלת זיכוי כספי לעשות לעשות לאמור להלן:
** כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות קידישיק שיווק (2010) בע”מ בצירוף חשבונית, ואבתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.
** החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר בקיזוז של 5% או 100 ש”ח (הנמוך מביניהם). החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות קידישיק שיווק (2010) בע”מ, כך למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת קידישיק שיווק (2010) בע”מ, כמו שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי השימוש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
7. ביטול עסקה ע”י האתר:
האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
א. במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת מוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.
ב. האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
ג. במקרה בו האתר או הנהלת האתר ואו מחלקות ביטחון של האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.
ד. סכום רכישה של רוכש נמצא כסכום שלא הוגדר במערכות האתר כסכום מוסכם ואו סכום שהאתר יסכים למכור לגולש.
ה. האתר מתחייב להשתמש בזכות זו רק במקרים קיצוניים ולא בכל מצב.
8. שירות לקוחות:
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו / או לאספקתם לא יכול לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קידישיק שיווק (2010) בע”מ.
לא יכול לפנות לשירות הלקוחות בימים א’-ה ‘בין השעות 10: 00-16: 00 במייל: info@kidichic.net
9. קניין רוחני:
כל זכויות הקניין הרוחני בכל האתר לרבות התכנים התמונות, מידע, הדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, הלקוחות וכל האמור באתר לרבות צפניו והקודים הטמונים בו הינם רכושם הפרטי של קידי שיק שיווק (2010) בע”מ. שימוש בכל אחד מהנתונים האלה ללא אישור מוסכם מראש ובכתב של קידי שיק שיווק (2010) בע”מ מהווה הפרה של זכויות הקניין. לפיכך חל איסור להשתמש בכל האמור באתר וכל שימוש במוצרים דומים תוך חיקוי השיטות ו / או המוצאים. אין להעתיק ו / או לשכפל ו / או להפיץ ו / או לפרסם דבר מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של קידי שיק שיווק (2010) בע”מ.
10. חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:
א. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק ”או“ רכישה טלפונית ”ואו“ עסקת אינטרנט ”.
ב. רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי. שימש והאתר יוכיח כי כן קיבלתי את העסקה ואת המוצר לכתוב אותה ביקש לקבל להזמנה ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
ג. בשימוש ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי לקוח או גולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או הגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח לעשות האתר.
ד. האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם לא יכולים להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב
כי הקישורית (LINK) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.
ה. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או בצד שלישי, כתוצאה משימוש או לרכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו / או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
ו. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
11. אחריות מוצר:
א. אחריות המוצר- אחריותה של החברה לעשות מוצריה הינה כמקובל בענף הטקסטיל ובכפוף לעמידה בדרישות ובהתאם לשימוש ולהכביסה המצורפים לכל פריט. ידוע ללקוח כי עשו ויימצא קוד פגום ו / או תקול, יועבר תחילה מוצר לבדיקת מבקר איכות ו / או כל בעל מקצוע תואם מטעם החברה ורק לאחר אישורו לתקלה יוחלף המוצר במוצר חדש.
ב. מוסכם בין הצדדים כי תקרת ההחזר במקרה של מחלוקת בין הצדדים תהייה בגובה מוצר זהה הנמכר בחנויות.
12. סודיות ואבטחת מידע:
א. החברה מתחייבת לשמור על סודיות הגולש ופרטיו ולא להעבירם לשום גורם אחר.
ב. האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות.
13. כללי:
א. באתר מוצגים מוצרים מסוגלים שונים עם מפרטים שונים. אולי מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת.
ב. התחייבות האתר היא למוצר כמו שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה.
ג. הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.
14. סמכות שיפוט:
על אף מספר סניפי החברה בערים השונות, תהא הסמכות הרפתית בכל מחלוקת ביחס לתקנון זה אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
15. שימוש החברה במידע:
שימושך באתר קידי שיק שיווק (2010) בע”מ עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר עיון בעמודים ספציפיים וכיו”ב.
משתמש נותן בזה את ההסכמתו לכך שקידי שיק שיווק (2010) בע”מ יכול לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, צריך בקרה, פיתוח ושמירה על איכות מוצרים, רמתם ותקינותם, שינוי וייעול מבנה אתר קידי שיק שיווק (2010) בע”מ, הרחבת / צמצום תחומי פעילויות של אתר קידישיק שיווק (2010) בע”מ ומטרות נוספות לפי שיקול דעתה המוחלט של קידישיק שיווק (2010) בע”מ וזאת לטובת משתמשים ופעילות אתר קידישיק שיווק (2010) בע”מ ולצורך קיום הוראות כל דין.
מידע זה, כמו גם מידע האישי לגביך, ככל הנראה שתמסור כזה, יישמר במאגר הנתונים של קידי שיק שיווק (2010) בע”מ. קידישיק שיווק (2010) בע”מ מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ”ל בכפוף להשלים כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון תנאי השימוש.
ככל הנראה מידע אישי על ידי קידישיק שיווק (2010) בע”מ, משתמשים במידע ייחד בין המוצרים למימוש היעדים הבאים:
• התאמה אישית של נושאים, פרסומות ופרסומות המועלים באתר קידישיק שיווק (2010) בע”מ לפיה לתחומי התעניינותך, צרכיך וציפיותיך.
• משלוח דואר אלקטרוני והודעות SMS ויצירת קשר עמך בדרכים אחרים על ידי קידישיק שיווק (2010) בע”מ, בכפוף להגיש הדין. מיוחד זו תוכל קידישיק שיווק (2010) בע”מ להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך, מידע נוסף על זה המצוי באתר קידישיק שיווק (2010) בע”מ בדבר תחומי פעילותה של קידישיק שיווק (2010) בע”מ וכיו”ב.באם תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע ​​לחברת קידישיק שיווק (2010) בע”מ והשירות יופסק בסמוך אחר כך.
למען הסר ספק, מובהר כי קידישיק שיווק (2010) בע”מ אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו / או משתמש. לא יהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה הופך קידישיק שיווק (2010) בע”מ בגין טיב מידע, מוצרים המסופקים באתר קידישיק שיווק (2010) בע”מ ו / או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלות שלהם והתאמתם לצרכים של שימוש והוא מוותר. בזה על כל טענה ו / או תביעה ו / או דרישה כאמור כנגד קידישיק שיווק (2010) בע”מ ו / או כנגד מי מטעמה
ט.ל.ח
קידישיק שיווק (2010) בע”מ ח.פ. 514388586
בר כוכבא 4 בני ברק – משרדי ההנהלה